Fiecare al treilea copil de la sat se află sub pragul sărăciei. Sunt  circa 70 mii de copii aflați în situație de risc, se arată în studiul realizat de un grup de sociologi de la AŞM. Cercetarea sociologilor indică si asupra  numărului frecvent de nașteri premature în rândul fetelor de 15-17 ani, cîte aproximativ 700 de cazuri în ultimii doi ani. Studiul abordează și rata mai mare a suicidului printre copiii din mediul rural, cel mai vulnerabil grup alcătuind  băieții de 11-14 ani din familiile vulnerabile. Psihologii  explică fenomenul prin particularitățile de vârstă, dar şi prin faptul că mulţi dintre părinți migrează în căutarea unui loc de muncă, lăsîndu-şi copiii fără supraveghere, fără suport moral.

 

Vorbim în cele ce urmează cu dna Otilia Sârbu, director Caritas Moldova, despre implementarea unui proiect destinat copiilor şi tinerilor din mediul rural aflați în dificultate, proiect demarat în 2013.

Tatiana Fişer: „Copii cu viitor – un viitor pentru copii” sună foarte optimist ca și titlu de proiect. Ce se dorește a se realiza prin intermediul lui? Ce se poate de făcut pentru copiii care provin din familii vulnerabile? Cum poate fi schimbată viața lor ?

Caritas Moldova: Proiectul „Copii cu viitor – un viitor pentru copii” este destinat promovării unui comportament pro-viață în rândul copiilor şi tinerilor. Principalul scop al proiectului este să prevină cazurile de suicid, să creeze un mediu favorabil,  în care copiii și tinerii din localitățile rurale să dispună de  tot confortul moral şi să fie susținuți ToT, 4-8 august 2014, Copii cu viitor- un viitor pt copii 5-minîn dezvoltarea lor. Proiectul prevede asistență psihologică, educațională în cazul copiilor care nu au o bună comunicare cu părinții şi  care, de obicei,  trec foarte ușor într-o stare depresivă.  La nivel local, prin intermediul acestui proiect,  ne propunem să sensibilizăm persoanele-cheie din comunitate privind situația copiilor aflați în dificultate, iar la nivel de țară, – conștientizarea problemelor cu care se confruntă o mare parte a copiilor din mediul rural și rezolvarea acestora prin intermediul unor politici coerente de  protecție a copilului.

Tatiana Fişer: De un astfel de proiect, credem, ar avea nevoie fiecare sat , or copii aflați în dificultate sunt pretutindeni în Republică. Vă întreb, totuși,  în câte localități a fost cu putință să se aplice proiectul?

ToT, 4-8 august 2014, Copii cu viitor- un viitor pt copii 2-minOtilia Sârbu: Acțiunile proiectului se desfășoară în  14 localități rurale din raioanele Cahul, Cantemir, Florești şi Orhei și sunt implementate de 4 organizații din Republica Moldova: MRC Caritas Moldova, Fundația „Regina Pacis”, Misiunea Socială „Diaconia“, Asociația „Altruism“. De  menționat că  Asociaţia „Altruism” oferă servicii  de consiliere online şi intervenție în situații de risc. Tinerii pot găsi consiliere şi ajutor la www.pentruviata.md, ajutor@pentruviata.md  sau la linia verde +373 60806623 Proiectul „Copii cu viitor – un viitor pentru copii” este finanțat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare în parteneriat cu Caritas Austria și țin să mulțumesc  acestor organisme pentru suportul pe care ni-l oferă în implementarea proiectului.

Tatiana Fişer: Sunt deschise localitățile din raioanele pe care le-ați enumerat pentru implementarea unor astfel de proiecte?

Otilia Sârbu: S-au implicat cu  mult entuziasm, la nivel local, directorii de școală, asistenții sociali, membrii comisiilor raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate, iar la nivel republican, autorități, precum Ministerul Educației, Centrul de Asistenţă Psihopedagogică. De fapt, problema suicidului  în rândul adolescenților, din câte am observat, nu lasă indiferent pe nimeni. La întrunirile pe care le-am avut cu reprezentanții autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale și Bisericii s-a vorbit despre necesitatea de a schimba legislația pentru o mai bună protecție a drepturilor copilului, despre nevoia de a acorda mai multă atenție acestui fenomen regretabil.

 Tatiana Fişer:. Probabil, de mai multe ori Vi s-a  pus întrebarea, dar poate fi oare prevenit suicidul? De cele mai multe ori nu se știe sau chiar nici nu se bănuiește ce se petrece în sufletul unui copil.

Otilia Sârbu: În martie 2014, la Chișinău, a fost organizat primul curs de formare a persoanelor implicate în proiect, un curs intitulat „Concepte-cheie în domeniul prevenirii suicidului la copii şi tineri”. Cel care l-a susținut, expertul din Austria, Dr. Claudius Stein ne-a convins că e cu putință ca astfel de cazuri tragice să fie excluse, împărtășindu-ne  situaţii din propria experiență, dar și din c11-13 martie, Training de prevenire a suicidului, cu expert din Austria, Proiect  Copii cu viitor- un viitor pt copii6-minea a Centru  lui „Kriseninterventionszentrum“din Viena.

Grație expertului din Austria, formatorii din localitățile  în care se desfășoară proiectul au fost informați asupra  problemei  suicidului în rândul  copiilor  şi adolescenților, fiindu-le sugerate și metodele de  prevenire. Ei  au avut posibilitatea să afle mai multe despre  Planul austriac de acțiuni privind prevenirea suicidului, care 11-13 martie, Training de prevenire a suicidului, cu expert din Austria, Proiect  Copii cu viitor- un viitor pt copii 7-mineste unul de succes,  şi despre Strategiile de prevenire a suicidului stabilite de OMS. Alți doi experți din Austria, Dr. Klaus SCHWIENBACHER şi Mag. Karin SPINKA, ne-au confirmat același lucru,  prezentându-ne  în octombrie 2014, în cadrul unui alt training, concepte privind intervențiile în situații de criză. Accentul a fost pus pe partea practică, participanții la training fiind  inițiați asupra felului în care se soluționează  situațiile dificile în care se pomenesc uneori copiii sau adolescenții.

Tatiana Fişer:. Care Va sunt acțiunile? Cum îi depistați pe copiii aflați în situație de risc?

Otilia Sârbu: Cu ajutorul profesorilor de școală și al asistenților sociali. De fapt, în comunitățile mici, precum sunt în prezent satele noastre, viața e ca în palmă. Fiecare consătean știe totul sau aproape totul despre ceea ce se întâmplă în gospodăriile vecinilor. Rămâne doar să se producă o sensibilizare față de problemele unor copii neglijați de părinți, ceea ce Vă spuneam că tocmai ne dorim să realizăm prin intermediul acestui proiect.

11-13 martie, Training de prevenire a suicidului, cu expert din Austria, Proiect  Copii cu viitor- un viitor pt copii 5-minÎn ceea ce privește acțiunile noastre, e lucru știut că tinerii care provin din familii vulnerabile suferă din cauza lipsurilor materiale, dar, poate,  mai mult din cauza lipsei de comunicare cu adulții și semenii, de aceea ne-am gândit să creăm, întâi de toate, niște platforme de comunicare pentru elevii claselor VII-IX, organizând din septembrie 2014 Cluburi ale tinerilor în toate cele 14 localități acoperite de proiect. S-au înscris şi participă la întâlnirile săptămânale din cadrul Cluburilor  480 de adolescenți. Spațiile ocupate de aceste cluburi sunt dotate cu calculatoare, cărți, materiale de birotică pentru desfășurarea unor activități educaționale.   Au fost formate grupuri a câte 25-35 de adolescenți, conduse de traineri-profesori.  Trainerii, la rândul lor, dispun și se conduc în activitățile lor de  Ghidul didactic „Viaţa este un dar“, elaborat de asemenea în cadrul proiectului. Dacă mă întrebați și despre obiectivele acestui ghid didactic, pot să vă spun că ne dorim ca membrii clubului să ajungă să posede cunoașterea de sine, să învețe a comunica  şi a evita conflictele, să răspundă adecvat provocărilor vieții, să adopte modul pozitiv de gândire și să promoveze activismul civic. De altfel, țin să menționez că ședințele Cluburilor au loc într-o ambianță plăcută, aproape de cea casnică, se consumă ceai, sucuri, dulciuri. Este în tot cazul o modalitate de a petrece cu folos orele de după ore, dacă luăm  în calcul faptul că elevii de la sate nu prea au oportunități  în acest sens.

Tatiana Fişer: Ședințele Cluburilor pentru Tineri au loc și vara, or tocmai atunci dânșii au destul timp liber?2-8 iunie 2014, Tabere de vara, Proiect Copii cu viitor- un Viitor pentru copii3-min

Otilia Sârbu: Pentru perioada vacanței de vara ne-am gândit că cel mai potrivit lucru e să organizam tabere de odihnă. Astfel că în vara anului 2014 , în fiecare dintre localitățile acoperite de proiect au fost deschise tabere de vară. Copiii au fost implicaţi în activități recreative, au mers în excursii, s-au lansat în jocuri și competiții sportive. Nu au lipsit din programul  activităților nici discuțiile despre  cunoașterea şi  afirmarea de sine, dezvoltarea gândirii creative,  comunicarea eficientă şi soluționarea conflictelor. Au lucrat cu plăcere în aceste tabere profesorii din partea locului, în unele localități implicându-se şi voluntari din Italia. Dacă e să facem și niște totaluri pentru lunile de vară ale anului trecut, peste 1.500 de copii au participat la taberele de odihnă organizate de Caritas Moldova, Regina Pacis, Diaconia,  în cele 14 localități-țintă din raioanele Orhei, Florești, Cahul, Cantemir.

Tatiana Fişer: Ce urmează a se mai întreprinde pe domeniul acestui proiect în următorii ani 2015-2016? Vedeți o continuitate şi după încetarea acordării de sprijin din partea donatorilor?

Otilia Sârbu: Proiectul  „Copii cu viitor – Un viitor pentru copii“ are ca scop prevenirea suicidului în rândul tinerilor. Vom încerca în acești trei ani de activitate că creăm un material care poate fi utilizat în școli, în special pentru cei care intră în contact nemijlocit cu copii și să le oferim și instrumente ca să poată face această muncă. În 2015 se vor procura computere cu conectare la internet pentru fiecare localitate în care se implementează proiectul, astfel tinerilor li se va garanta accesul la serviciul de consiliere online. De asemenea, se va continua cu organizarea Cluburilor pentru tineri, a Taberelor de vara în perioada vacanței. Se va încerca prin aceste activități să li se demonstreze tinerilor că există soluții pentru orice situație de impas, să îi învățăm să fie mai sensibili față de problemele semenilor. De fapt, şi copiii pot să identifice pe acel cineva care se afla într-o situație dificilă şi să prevină situaţii tragice. Fiecare din comunitate este responsabil şi poate schimba viaţa celuilalt. Proiectul își propune să creeze şi o coeziune socială în localități, pentru ca fiecare membru a comunității să se simtă responsabil, să participe şi să susțină pe cel care are nevoie. Este în primul rând un proiect pilot şi daca va avea continuitate după trei ani, atunci vom dori să ne orientăm şi spre alte regiuni.

Copii cu viitor – un viitor pentru copii !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *